W trakcie trzech spotkań w katowickim Rondzie Sztuki wszyscy mieszkańcy górnośląskiej aglomeracji mieli okazję przedstawienia nowych, własnych pomysłów oraz opinii na sposób ożywienia centrum Katowic, między innymi Rynku i otoczenia Ronda.

Przebudowa ma obejmować 28 ha i będzie prowadzona w kilku etapach. Warsztaty były jednym z etapów transformacji centrum Katowic, a wypracowane pomysły zostaną włączone do dokumentów planistycznych.