Charakterystyka grupy:

 • W sondażu wzięło udział 342 urzędników z całej Polski
 • Średni staż pracy ankietowanych wyniósł 9 lat i 10 miesięcy
 • Wśród urzędników, którzy wskazali typ urzędu, w którym pracują, największą grupę stanowili pracownicy urzędów miast i urzędów gmin – 40%
 • Wśród osób, które wskazały swoje stanowisko, największą grupę stanowili inspektorzy i podinspektorzy – 35%
 • Podsumowanie sondażu:

  Ponad połowa urzędników wzięła udział w nie więcej niż 1 szkoleniu. Aż 36% nie szkoliła się w roku 2007 ani razu do momentu wypełnienia ankiety. 5 lub więcej razy w szkoleniach brało udział 13,45% badanych. Od 2 do 4 szkoleń odbyło 28,65% ankietowanych.

  Administracja centralna a samorządowa

 • 50% badanych deklarujących pracę w administracji centralnej szkoliło się więcej niż 2 razy, a 16% z nich więcej niż 5 razy
 • 68% urzędników deklarujących pracę w urzędach miast i gmin szkoliło się od 2 do 4 razy, a więcej niż 5 razy 21%.
 • Najniższy odsetek osób które szkoliły się więcej niż 2 razy był w grupie urzędników, którzy nie podali typu urzędu, w którym pracują – było to zaledwie 7%, podczas gdy odpowiedzi „nie byłem/am na żadnym szkoleniu” udzieliło aż 47% osób z tej anonimowej grupy.

  Staż a szkolenia

  Najczęściej 5 lub więcej razy szkoliły się osoby ze stażem poniżej 2 lat (49%). Ilość osób, które szkoliły się 5 razy lub więcej była odwrotnie proporcjonalna do stażu pracy. Wśród osób ze stażem powyżej 5 lat więcej niż 5 razy w roku szkoliło się 19%.