Jak zauważa Gazeta Prawna szczególnie w ciągu ostatniego roku nastąpiło znacznie zwiększenie jego rozpowszechnienia – było to przede wszystkim spowodowane obowiązkiem stosowania kwalifikowanego certyfikatu przy komunikowaniu się z ZUS.

Gazeta stwierdza, że bezpieczny podpis elektroniczny jest narzędziem uniwersalnym. Oznacza to, że może być użyty nie tylko do komunikacji w programie Płatnik ZUS, ale w wielu innych zastosowaniach wymagających potwierdzenia wiedzy/woli. Ta właściwość powoduje, że e-podpis jest w Polsce aktualnie stosowany m.in. do:

  • rozliczeń podatkowych w systemie e-Deklaracje
  • komunikowania się z urzędami centralnymi i samorządowymi w całym kraju, także z GUS, PFRON, GIODO, GIIF, KRS
  • tworzenia faktur elektronicznych
  • udziału w zabezpieczonych aukcjach elektronicznych
  • zabezpieczania ważnych dokumentów firmowych
  • potwierdzania autorstwa dokumentów – np. dzieł literackich, projektów, prac artystycznych zapisanych w postaci cyfrowej
  • podpisywania umów o różnorodnym charakterze.
  • Od maja 2008 urzędy w całej Polsce mają obowiązek przyjmowania dokumentów podpisanych elektronicznie na równi z dokumentami tradycyjnymi.

    Ostatecznym efektem powszechnego wykorzystania podpisu elektronicznego powinny być znaczące korzyści zawierające się w oszczędności, czasu, wysiłku ludzkiego, papieru i energii. Podpis elektroniczny otwiera erę nowego, pełnego zastosowania komunikacji internetowej w administracji i biznesie, erę w której ten kanał informacyjny posłuży nie tylko do wymiany informacji, ale również pełnej obsługi prawnej dla prowadzonej działalności.