Jak czytamy w Rzeczpospolitej podstawę trzynastki stanowi suma wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które przyjmujemy do ustalania ekwiwalentu urlopowego. Dotyczy to dodatku stażowego, bo jest ustalany jako określony procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, co daje stałą wartość miesięczną.Na liście składników wyłączanych z podstawy znalazły się wynagrodzenia: za okres niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ale to nie znaczy, że obejmują one dodatek stażowy, który jest wypłacany również za dni choroby i płatnej absencji. Jest on bowiem składnikiem wypłacanym oprócz świadczeń chorobowych i zasiłku opiekuńczego (bez pomniejszania), zupełnie od nich niezależnym, a uwarunkowanym jedynie zgromadzonym stażem pracy.