Sprawę samorządowych dodatków poruszył wtorkowy „Dziennik Gazet Prawna”. Przy okazji wyliczenia kosztów obsługi świadczeń, gazeta podjęła temat ich obligatoryjności, jako elementu utrudniającego tworzenie gminnych budżetów. Według dziennika, dodatek za wieloletnią pracę i nagroda jubileuszowa, w przypadku dużych samorządów stanowią milionowe wydatki.

 

Renata Szczepańska, wójt gminy Cisna, Członek Zarządu ZGW RP, w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, broni przepisów. Według niej, dodatki do pensji zasadniczej są dla pracowników samorządowych formą rekompensaty niskich poborów.

 

Jak zaznacza Szczepańska, średnia wynagrodzeń w gminie, w której jest wójtem, waha się od 3 do 3,5 tys. zł brutto, z kolei pensja nauczyciela dyplomowanego wynosi 5 tys. zł.

 

– Kiedy 12 lat temu byłam dyrektorem zespołu szkół moje wynagrodzenie było dwa razy niższe niż sekretarza czy skarbnika, dzisiaj jest odwrotnie – mówi wójt.

 

Szczepańska wylicza, że w momencie, gdy gminny urzędnik z 35-letnim stażem pracy odchodził na emeryturę, suma półrocznej odprawy i nagrody jubileuszowej nie przekroczyła 24 tys. zł. brutto.

 

– Po odliczeniu podatku dla urzędnika zostało16 tys. zł – ocenia wójt. – To są niewielkie pieniądze w porównaniu do nakładu naszej pracy i do realiów panujących np. w KGHM czy PGNIG – podkreśla.

 

Szczepańska przekonuje, że doświadczenie i kompetencja powinna być gratyfikowane. – Wynagrodzenia w samorządach są naprawdę kiepskie, a reguła wydatkowa ogranicza nam możliwość przyznawania podwyżek – tłumaczy.

 

Zgodnie z ustawą, pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Pracownik samorządowy ma też prawo do tzw. „trzynastki”.

 

Kadrze kierowniczej może zostać przyznany dodatek funkcyjny. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.

 

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy. Wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek wzrasta o 1% w każdym kolejnym roku pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia.

 

Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy – 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy – 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy – 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy – 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy – 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 

W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1) po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2) po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3) po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.