Rząd przyjął 6 października br. uchwałę w sprawie procentowego podziału na poszczególne urzędy środków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne w służbie cywilnej, przedłożona przez Szefa Służby Cywilnej. Procentowy podział tych środków na urzędy szczegółowo określono w załączniku do uchwały, która wejdzie w życie z dniem podjęcia i zostanie opublikowana w Monitorze Polskim.