Katarzyna Dziedzik, rzecznik MNiSW, podkreśla, że większość z nich, m.in.: z Wrocławia, Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, zamierza wziąć udział w konkursie.

O dodatkowe fundusze na pewno będą starać się Politechnika Warszawska oraz Politechnika Wrocławska.

Na każdego dodatkowo przyjętego studenta uczelnie otrzymają 14 tys. zł w całym toku kształcenia.

Uczelnie, które otrzymają dotację, dodatkowo będą mogły przyznać stypendia dla najlepszych studentów w wysokości 1 tys. zł miesięcznie.

Dodatkowo uczelnie dostaną fundusze na 120 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki. Ćwiczenia na zamawianych kierunkach będą zorganizowane dla grup nie przekraczających 15 osób, a wykłady będą prowadzone przez doktorów habilitowanych.

Resort preferuje uczelnie współpracujące z sektorem gospodarczym i organizujące praktyki w prywatnych firmach. Na potwierdzenie współpracy z pracodawcami, uczelnie muszą przedstawić stosowne umowy lub listy intencyjne.