Potem urlop ten będzie się wydłużał o jeden dzień, jednak nie co rok, jak jest teraz, ale co dwa lata aż do osiągnięcia 12 dni. Takie zmiany przewiduje projekt założeń do nowelizacji służby cywilnej.

 

Łatwiej będzie zwolnić pracowników służby cywilnej bez wypowiedzenia. Znajdą do nich zastosowanie takie same regulacje, jakie obecnie obowiązują w wypadku urzędników. Jeśli więc pracownik korpusu naruszy w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki, np. nieracjonalnie będzie gospodarował publicznymi pieniędzmi lub udostępni tajne dokumenty, a jego wina będzie oczywista, nie trzeba będzie przeprowadzać postępowania dyscyplinarnego. Urzędnicy będą częściej rozliczani z tego, jak wykonują swoje obowiązki.

 

– Zatrudniony w urzędzie musi mieć możliwość obrony przed zarzutami i oskarżeniami. Rezygnacja z postępowania dyscyplinarnego przeczy zasadzie domniemania niewinności. To może prowadzić do nadużyć i samowoli przełożonych – komentuje Artur Górski, członek Rady Służby Cywilnej.

 

W trybie natychmiastowym odejdzie też z urzędu pracownik korpusu służby cywilnej, jeśli popełni przestępstwo, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie, a przestępstwo to będzie oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Rozwiązanie umowy o pracę nie będzie jednak możliwe po upływie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o czynie zatrudnionego.

 

Zmienią się też zasady awansu. Przyznanie kolejnego stopnia służbowego będzie możliwe, jeśli od ostatniego awansu lub otrzymania oceny okresowej na innym poziomie niż jeden z dwóch najwyższych upłynęły co najmniej cztery lata. Oceny będą sporządzane częściej niż dotychczas, nie częściej jednak niż co pół roku. Teraz ustawa o służbie cywilnej przewiduje sztywny termin oceniania członków urzędniczego korpusu – co 24 miesiące.

 

etap legislacyjny: skierowany do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu