Celem projektu jest wyszkolenie osób o wysokich kompetencjach służących wsparciem merytorycznym lokalnym ośrodkom kultury oraz wyposażenie ich w wiedzę niezbędną do strategicznego planowania rozwoju instytucji kultury. Uczestnicy szkoleń będą w przyszłości tworzyć sieć menedżerów i konsultantów, związanych z Narodowym Centrum Kultury, zaś konsultanci dodatkowo otrzymają możliwość świadczenia usług doradczych dla domów kultury w zakresie ich bieżącego funkcjonowania i strategicznego planowania rozwoju.Uczestnicy projektu mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia: dla menedżerów kultury oraz dla konsultantów.

Projekt, poprzez wyszkolenie wykwalifikowanej kadry, stanowi praktyczne uzupełnienie realizowanego przez NCK programu „Dom Kultury+”, mającego na celu wspieranie lokalnych ośrodków kultury w ich modernizacji i rozwoju.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.kadrykultury.pl