Do akcji zgłosiło się 56 osób, z czego krew oddało 51, w tym m.in. wicemarszałek Piotr Borys, członek zarządu województwa Zbigniew Szczygieł, Robert Banasiak, dyrektor generalny urzędu oraz dyrektorzy departamentów – Jarosław Maroszek i Bogusław Wijatyk.

Zebrano prawie 23 litry krwi. Większość czekolad przysługujących dawcom, pracownicy przekazali dzieciom z klinki.