Zarząd rozdysponował 5,3 mln euro na projekty szkolnictwa specjalnego i szkół integracyjnych, 8,7 mln euro na projekty dotyczące szkół i obiektów sportowych, 2,1 mln euro na projekty związane z placówkami przedszkolnymi oraz 16 mln euro na kształcenie zawodowe.

W ramach Priorytetu 7 Regionalnego Programu Operacyjnego do podziału były 99 mln euro. Jednak już wcześniej, decyzją poprzednich zarządów, rozdysponowano 49 mln euro na projekty sześciu wrocławskich uczelni wyższych.

Najwięcej, bo aż 16 mln euro, zarząd przeznaczył na szkolnictwo zawodowe. – Dlatego, że system tego szkolnictwa wymaga największych dotacji. Zaczyna brakować wyspecjalizowanych w pewnych fachach kadr. Dążymy więc do tego, aby odtworzyć system szkolnictwa zawodowego – tłumaczył podczas konferencji prasowej wicemarszałek Piotr Borys.

Najwięcej wniosków wpłynęło na zadanie związane ze szkołami i obiektami sportowymi. – Aż 31 gmin nie posiada nawet sal sportowych – zaznaczył Piotr Borys. Wicemarszałek powiedział także o głównych kryteriach, jakimi kierował się zarząd przy wyborze wniosków. Były one następujące:

  • obszary wiejskie,
  • brak sali gimnastycznej (w przypadku przedszkola – brak przedszkola lub tylko jedno),
  • niski dochód na 1 mieszkańca,
  • racjonalność inwestycji,
  • brak dofinansowania z innych źródeł.

    Beneficjenci złożyli wnioski na sumę około miliarda złotych. – Oznacza to, że potrzeby na infrastrukturę edukacyjną są ogromne, zwłaszcza w miejscowościach małych i średnich. Jako zarząd województwa będziemy dążyć do wyeliminowania największych zapaści, głównie w gminach wiejskich – mówił wicemarszałek, deklarując jednocześnie, że władze województwa będą przeznaczały oszczędności na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z obszarów wiejskich. – Dzięki tym działaniom damy jej szansę na normalny rozwój – podkreślił.