Podczas konferencji Wicemarszałek Piotr Borys oraz Wicestarosta Powiatu Dzierżoniowskiego Dariusz Kucharski podpiszą list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie prowadzenia polityki młodzieżowej. W konferencji uczestniczyć będą liderzy młodzieżowi, decydenci i eksperci młodzieżowi, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy.

Celem regionalnej konferencji jest uzyskanie opinii środowisk młodzieżowych na temat tego, jakie działania i w jaki sposób powinny być podejmowane, by młodzież mogła odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie obywatelskim i na rynku pracy. Uczestnicy konferencji wysłuchają i zanalizują problemy zgłaszane przez młodzież, które mogą być rozwiązane na płaszczyźnie europejskiej. Zastanowią się nad podjęciem działań stwarzających warunki do nauki, zdobywania doświadczeń, wiedzy oraz rozwoju umiejętności i kompetencji młodego pokolenia.