W konkursie ocenianych jest sześć bloków tematycznych: zadowolenie pracowników i klientów, ukierunkowanie na potrzeby pracownicze, kierowanie, strategię, system zarządzania i procesy oraz kryteria związane z ekonomią i wynikami finansowymi.

Firmy ubiegające się o laur najpierw dokonują samooceny. Wśród firm starających się o nagrodę DEKRY są zarówno państwowe urzędy, jak i prywatne przedsiębiorstwa najróżniejszych branż. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez nie certyfikatu ISO 9001:2000.

DEKRA Award organizowana jest od 1999 roku. Przez wielu DEKRA Award jest oceniana jako „miernik przyszłości organizacji”. Międzynarodowa nagroda zarówno w Niemczech, jak i krajach sąsiedzkich, uważana jest od wielu lat za ogromne wyróżnienie. W konkursie wyróżniane są firmy, których system zarządzania może służyć za wzór.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego