Jury przyznało następujące nagrody:

w kategorii regionalny produkt pochodzenia roślinnego:
chleb żytnio-pszenny (Piotr Klaczy ze wsi Pomocne, gmina Męcinka)
korowaj – chleb dekorowany (Kazimiera Trojniarz z Rokitek, gmina Chojnów)

w kategorii regionalny produkt pochodzenia zwierzęcego:
kaszanka boleścińska (spółdzielnia „Jedność” z Boleścina, gmina Świdnica)

w kategorii napój regionalny:
dereniówka (Krzysztof Gryniewiecki z gospodarstwa agroturystycznego „Biały Dom” w Luboradzu, gmina Mściwojów)

w kategorii potrawa regionalna:
zupa kalafiorowa zabielaną śmietaną oraz filet drobiowy ze śliwką w sosie marchewkowo-śliwkowym (zespół Ochotniczego Hufca Pracy z Ząbkowic Śląskich)

W konkursie wystawiona była cała gama produktów: mlecznych, owocowych i warzywnych, mięsnych, drobiowych, jak również potrawy z ryb, miód i jego przetwory, chleb i inne wypieki oraz napoje regionalne – bezalkoholowe i alkoholowe.

Uczestnikami konkursu byli wytwórcy, którzy zgłosili swoje produkty na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kilkanaście z nich zostało zgłoszonych do objęcia ochroną w systemie unijnym pod nazwą „Chroniona Nazwa Pochodzenia”, „Chronione Oznaczenie Geograficzne”, „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Jednym z produktów, który już został zarejestrowany przez Komisję Europejską, jest Miód Wrzosowy z Borów Dolnośląskich.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest w dwóch etapach: wojewódzkim oraz krajowym. Laureaci edycji regionalnych będą się ubiegać się o nagrodę główną – „Perła 2008”, która zostanie wręczona podczas targów POLAGRA FARM w Poznaniu.

Inicjatorem i organizatorem konkursu była Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego