Efekty stu dni pracy podzielić można według marszałka Łapińskiego na wypracowane przez nowy zarząd od podstaw, a także te, które zastano po poprzednikach, a które są konsekwentnie realizowane i finalizowane.

Tym, z czego najbardziej zadowolony jest Marek Łapiński, jest niewątpliwie pozyskanie terenów pod rozbudowę wrocławskiego portu lotniczego. Port lotniczy to miejsce niezwykle ważne z punktu widzenia regionu. To serce rozwoju regionu, tu przylatują nasi goście, biznesmeni, turyści, a my, mieszkańcy Dolnego Śląska wyruszamy stamtąd w podróż – mówił marszałek Łapiński. Przypomniał, że samorząd województwa parafował niedawno umowę użyczenia 360 ha gruntów czasowo zbędnych wojsku, na które składają się tereny pasa startowego, płyt kołowania. Podpisano także porozumienie z Agencją Mienia Wojskowego w sprawie kolejnych terenów, trwale zbędnych wojsku, które w procesie ustawowym zostaną przekazane samorządowi województwa.

Drugą, niezwykle istotną kwestią jest – budząca wiele kontrowersji i obaw – sprawa opieki zdrowotnej na Dolnym Śląsku. Zarząd przekazał do Sejmiku projekty czterech raportów dotyczących kompleksowej modernizacji ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku w obszarach: ratownictwa medycznego, opieki neonatologicznej, lecznictwa onkologicznego i psychiatrycznego. Raporty te spotkały się z pozytywnym odbiorem przez środowiska służby zdrowia, zyskały pozytywną ocenę wojewódzkich konsultantów w tych dziedzinach. W tych raportach pokazujemy konkretne działania, jakie trzeba podjąć, aby opieka nad Dolnoślązakami była lepsza. Wskazujemy jakie są na to potrzebne środki i jakie proponujemy rozwiązania – podsumował marszałek.

Za niezwykle ważną uznał marszałek Łapiński decyzję powołania zespołu zajmującego się kwestią budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia, drogi Bielany-Łany-Długołęka. Nowy zarząd podjął energiczne działania zmierzające do przyspieszenia procesu rozpoczęcia budowy. Inwestycja ma szansę na realizację ze środków rządowych. Jestem już po pierwszych rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury na temat przekazania tej inwestycji rządowi polskiemu w ramach programu budowy dróg i autostrad – poinformował. Zarząd również podjął decyzję o wyremontowaniu odcinka drogi pomiędzy Żernikami Wrocławskimi a węzłem autostradowym w Krajkowie, rozszerzając tym samym planowany remont ulicy Buforowej we Wrocławiu. Będzie to stanowiło dla miasta Wrocław bardzo ważną alternatywę wylotu na południe – wyjaśnił marszałek. Wiemy, jaka jest sytuacja na ulicy Karkonoskiej, na węźle bielańskim. Remont ten będzie miał niezwykłe znaczenie dla mieszkańców Wrocławia, a także dla całego ruchu tranzytowego.

Stawiamy na rozwój parków przemysłowych i technologicznych, na Dolny Śląsk innowacyjny, będący krajowym liderem w tym zakresie – tymi słowami marszałek Łapiński odniósł się do decyzji poprzedniego i obecnego zarządu w kwestii utworzenia spółki Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. Określił też założenia spółki. Ma być to instytucja badawcza, swego rodzaju platforma przekazu wiedzy naukowców do przedsiębiorstw. To niezwykle istotne by dokonania dolnośląskich naukowców były przekazywane do przemysłu.

Marszałek poinformował także o podpisaniu listów intencyjnych odnośnie utworzenia Bogatyńsko-Zgorzeleckiego Parku Przemysłowego i Technologicznego oraz Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.
Sukcesem zakończono organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, goszczącej w tym roku na Dolnym Śląsku. Impreza zakończyła się sukcesem także sportowym dla naszych młodych zawodników. Między innymi dzięki temu przyznaliśmy w zeszłym tygodniu na zarządzie stypendia sportowe dla młodych dolnośląskich sportowców – podsumował marszałek. Stypendia te zostaną wręczone w poniedziałek, 23 czerwca, w Hali Orbita we Wrocławiu.

Marszałek podkreślił bardzo dobre efekty współpracy i wysokie zaangażowanie ze strony samorządów lokalnych w zakresie programu dotyczącego budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego dofinansowanego ze środków ZPORR. Ten projekt w zajął podczas konkursu w Stanach Zjednoczonych trzecie miejsce spośród innych światowych projektów informatycznych.
Podsumowanie programu odbędzie się 30 czerwca we Wrocławiu.

Nową inicjatywą podjętą przez obecny zarząd będzie utworzenie Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. – Ideą programu – wyjaśniał marszałek Łapiński – będzie wspieranie małych samorządów, w których średnia dochodów na jednego mieszkańca jest poniżej średniej województwa. Projekt zostanie przyjęty przez zarząd województwa w przyszłym tygodniu.
Program ma wspierać następujące obszary działań samorządów gminnych: tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, inwestycje wodno-kanalizacyjne, transportowe oraz inicjatywy kulturalne, oświatowe i edukacyjne. Zgodnie z planem, w ciągu najbliższych trzech lat zostanie na ten cel przeznaczonych 50 mln złotych.

Sto dni to także ciężka i wytężona praca związana z wdrażaniem i zarządzaniem Regionalnego Programu Operacyjnego. Od początku działalności nowego zarządu, jego działania związane były z przyspieszeniem niektórych naborów i ze zwiększeniem alokacji w poszczególnych priorytetach na rok bieżący i początek przyszłego. Program przeszedł procedurę audytu zgodności. Właśnie jako jedno z pięciu województw w kraju przechodzimy pierwszy etap tego audytu i efekty są pozytywne dla naszych działań – podkreślił marszałek.
Marszałek Łapiński przypomniał o Perspektywie 2010. Ten ponad 100-stronicowy dokument, przedstawiony wcześniej radnym sejmiku, określa kierunki działań samorządu województwa w celu realizacji wyznaczonych celów. – W sposób usystematyzowany, pokazujący kierunki rozwoju oraz obszary, w których są poszczególne propozycje, jesteśmy w stanie wypracować nowy model współpracy – wyjaśniał marszałek genezę i celowość powstania dokumentu. – To taki model, aby głos naszych partnerów społecznych, Dolnoślązaków, radnych sejmiku, ale także innych samorządów, był uwzględniany.

Perspektywa 2010 została zaprezentowana m.in. konwentom wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów. – Do 15 czerwca czekaliśmy na uwagi do tego dokumentu. Teraz poddamy dokument debacie sejmikowej, a we wrześniu nastąpi procedura wysłuchania publicznego – relacjonował dalszy tok prac związanych z dokumentem.

Zostałem wraz z zarządem wybrany po to, aby zarządzać województwem. Pragniemy w sposób merytoryczny współpracować z radnymi, w sposób otwarty dla każdego radnego i każdej komisji sejmikowej – zapewniał marszałek, uznając tę otwartość za wartość samą w sobie, a także wyrażając nadzieję, że będzie ona zawsze towarzyszyć jego pracy. Jestem człowiekiem otwartym, gotowym na współpracę – podkreślił. Efekty naszej pracy poznamy na koniec kadencji. Jestem przekonany, że wówczas będzie moment na wystawianie ocen, na wydawanie podsumowań. Jestem przekonany, a dzisiaj także pewien, że ta ocena będzie pozytywna.

Kończąc swe wystąpienie marszałek przywołał podstawowe zasady, którymi kieruje się w pracy: – Spokój i współpraca – chciałbym by to hasło przyświecało działaniom zarządu przeze mnie kierowanego. I otwartość na krytykę, dlatego że z tej krytyki, merytorycznej krytyki, do której zachęcam płyną rozwiązania pozytywne. Nie jesteśmy od tego, by się kłócić, ale od tego, by rozwiązywać problemy Dolnoślązaków. Jest ich wiele, a oczekiwanie od marszałka od zarządu jest takie, by były one sprawnie rozwiązywane.

W dalszej części spotkania marszałek odpowiadał na pytania dziennikarzy. Po zakończeniu części oficjalnej przedstawiciele mediów skorzystali z możliwości swobodnej rozmowy z marszałkiem Łapińskim.

Maciej Sonik

Pełnomocnik Marszałka ds. Komunikacji Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego