Szkolenie realizowane przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” w ścisłej współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji jest kolejnym szkoleniem z cyklu unikalnych szkoleń organizowanych w stolicach 16 województw, w okresie od lipca do grudnia 2008 r. Program szkoleń koncentruje się na podstawach metodycznych, organizacyjno-prawnych i technologicznych wykorzystania platformy ePUAP przez administrację publiczną oraz na zagadnieniach projektowania i budowy ponadlokalnych platform e-usług. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli administracji publicznej wszystkich szczebli, firm sektora ICT (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne), instytucji naukowych i naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych. Organizatorzy przewidują, że w trakcie cyklu spotkań zostanie przeszkolonych ponad tysiąc osób.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Na spotkaniu uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.