Na realizację zadań związanych z poprawą bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku przekazano 500 tys. zł. Obecnie warunki, w jakich prowadzone są zajęcia sportowe w obiektach administrowanych przez kluby sportowe, w większości nie spełniają podstawowych wymogów m.in. bezpieczeństwa. Trudna sytuacja finansowa klubów powoduje, że często przez wiele lat nie przeprowadza się nawet podstawowej konserwacji bazy i sprzętu. Realizacja zadań konkursowych pozwoli poprawić stan zdekapitalizowanej bazy sportowej. W rezultacie zwiększy się liczba dzieci i młodzieży systematycznie uprawiającej sport.

Na organizację wymiany sportowej z Alzacją, Saksonią i Krajem Libereckim w ramach oświadczeń i porozumień pomiędzy samorządami tych regionów przeznaczono 80 tys. zł. Dofinansowanie tych działań przyczyni się do podniesienia poziomu imprez sportowych na Dolnym Śląsku do rangi międzynarodowej i usprawni kontakty z sąsiadującymi krajami w zakresie wymian sportowych dzieci i młodzieży.

Wnioski należy składać do 17 lipca (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych UMWD (Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, IV piętro, pokój nr 416).

Szczegółowe informacje konkursie znajdują się na stronie Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji

żródło: www.umwd.dolnyslask.pl