Jacek H. był zatrudniony w Spółce W. na okres próbny do 30 listopada 1998 r. 1 grudnia przyszedł jednak do pracy i świadczył ją na budowie w M. W tym dniu upadł podczas pracy. Następnie dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie od 2 do 22 grudnia 1998 r. 14 grudnia 1998 r. pomimo choroby pojechał do pracy na budowę w M. samochodem służbowym. Podczas pracy Jacek H. spadł z rusztowania i ponownie stał się niezdolny do pracy. Pracodawca odmówił jednak wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Stwierdził, że z Jackiem H. nie wiąże go już stosunek pracy, umowa o pracę na okres próbny rozwiązała się bowiem z upływem czasu, a nowej umowy nie podpisano. Jacek H. zwrócił się więc do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy pomiędzy nim a Spółką W.

Decyzja sądu
Sąd Najwyższy przyznał rację Jackowi H. Stwierdził, że skoro po rozwiązaniu umowy na okres próbny Jacek H. został dopuszczony do pracy, to między stronami doszło tym samym w sposób dorozumiany do nawiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Do miejsca pracy Jacka H. dowożono samochodem służbowym. Korzystał on z noclegów w hotelu i posiłków zapewnionych przez pracodawcę. Pracował pod nadzorem przełożonego. Pracodawca przyjął od niego zwolnienie lekarskie za okres od 2 do 22 grudnia 1998 r. Oznacza to, że strony zamierzały kontynuować stosunek pracy, chociaż nie potwierdziły tego na piśmie. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2001 r., II UKN 611/00, OSNP – wkł. 2002/5/7.
Co z tego wynika?

Kiedy upływa termin zawartej z pracownikiem umowy o pracę, należy podjąć szybko decyzję, czy dalej go zatrudniać. Jeśli tak, to niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia po rozwiązaniu poprzedniej umowy, należy ustalić z pracownikiem nowe warunki zatrudnienia i podpisać z nim kolejną umowę o pracę (szczególnie gdy ma to być umowa terminowa). Jeśli nie – należy dopilnować, aby przypadkiem pracownik po dniu rozwiązania umowy nie został dopuszczony do pracy przez jego przełożonych. Zdarza się bowiem, że pracownik, któremu umowa się skończyła, przychodzi mimo wszystko do pracy i wykonuje dotychczasowe obowiązki. Jeśli pracodawca pozwala mu świadczyć pracę, to w takiej sytuacji pracownik może zwrócić się do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy i sprawę wygrać. Co więcej, jeśli sąd nie będzie w stanie ustalić, jaki był zamiar stron co do rodzaju umowy, to na korzyść pracownika przyjmie, że nawiązano umowę na czas nieokreślony.

Podstawa prawna

  • » art. 22 § 1 i § 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).
  • Portal Kadrowy – w serwisie m.in. aktualne interpretacje nowości kadrowych, zapowiedzi zmian w prawie pracy, baza wzorów kadrowych, wskaźniki, kalkulatory, orzeczenia SN, akty prawne. Eksperci Portalu udzielają odpowiedzi na pytania z prawa pracy.
    www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych