Raport zwraca uwagę, że wadliwe wdrażanie prawa dotyczy zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i urzędów centralnych. Według autorów nie sprzyja to przejrzystości życia publicznego w państwie.Z wniosków wynika, że Biuletyny Informacji Publicznej zawierają niepełne informacje i posiadają mało przejrzystą strukturę. Brakuje wiadomości na temat procedur pozyskiwania informacji. W urzędach rzadko spotyka się infolinię wyłącznie dla interesantów. Nagminnie także żąda sie od klientów przedstawienia swego interesu prawnego mimo, że w większości przypadków nie jest to wymagane.Wśród największych bolączek obsługi informacyjnej obywateli znajduje się brak zrozumienia przez pracowników administracji pojęcia „niezwłoczność” oraz dominujące przeświadczenie, że interesant jest przeszkodą w dobrej i efektywnej pracy urzędnika.Wyniki raportu z Badania Przejrzystość Administracji Rządowej 2009 zostały przedstawione na koferencji pt. Ściśle tajne 26 stycznia br.