Obecny projekt zakłada m.in. włączenie do budżetu środków unijnych. Drugi etap reorganizacji sektora finansów publicznych ma odbyć się w 2008 roku, a projekt stosownej ustawy trafi do uzgodnień międzyresortowych za ok. 4 miesięcy – poinformowała Gilowska.

Podkreśliła, że włączenie środków UE do budżetu ma zagwarantować przejrzystość zarządzania tymi środkami. Pojawią się też ułatwienia dla samorządów w pozyskiwaniu unijnych dotacji, w związku z tym pojawi się m.in. nowa kategoria dotacji rozwojowych. Trzeci element zmian to wprowadzenie obowiązku przedstawiania przez 22 agencje rządowe swoich planów finansowych jako załączników do budżetu. Gilowska podkreśliła, że daje to możliwość identyfikowania rezerw. Zmiany mają służyć unikaniu „złodziejstwa i niegospodarności” – dodała.

Na przełomie 1. i 2. kwartału 2007 r. projekt ustawy kontynuującej reformę finansów publicznych trafi do uzgodnień międzyresortowych.

Gilowska powiedziała, że w drugim etapie zmian mają zostać zlikwidowane zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i samorządowe fundusze celowe. Zlikwidowanych ma też zostać 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które dysponują majątkiem o wartości ponad 4,4 mld zł.

Gilowska zapowiedziała też zmianę statusu dużych funduszy celowych – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W projekcie zmian znajdą się też elementy „budżetu zadaniowego” na etapie projektowania budżetu oraz opracowania sprawozdań z ustaw i uchwał budżetowych. Z kolei audyt wewnętrzny i zewnętrzny mają zostać dostosowane do standardów międzynarodowych.

Dalsza nowelizacja ustawy o finansach publicznych ma się też zająć funduszami zarządzanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego: funduszem drogowym, kolejowym i mieszkaniowym. Obecnie te fundusze są poza sektorem finansów publicznych.