Właściwe skrojenie projektu pod konkretny program operacyjny, z którego samorząd lub przedsiębiorca planuje uzyskać unijną dotację, to połowa sukcesu w procesie ubiegania się o pieniądze z Unii Europejskiej.

Pomocna może w tym być znajomość linii demarkacyjnej między poszczególnymi programami operacyjnymi.

Szczegółowy wykaz linii można znaleźć w dokumencie Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Jest on wiążący dla wszystkich instytucji zaangażowanych w proces przydzielania dotacji z funduszy unijnych. Beneficjenci mogą czerpać z niego wiedzę na temat podziałów między poszczególnymi programami.