Zadaniem specustawy kolejowej jest przyśpieszenie budowy i modernizacji ważnych linii kolejowych. Ustawa ma ponadto usprawnić proces przygotowania inwestycji kolejowych, a także przyczynić się do łatwiejszego pozyskiwania gruntów. Nowelizacja prawa umożliwi nadanie większych kompetencji zarządcy infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe. Kolejnym jego atutem będzie regulacja kwestii dotyczących wywłaszczeń i odszkodowań dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na trasie planowanych inwestycji.

W resorcie infrastruktury został opracowany projekt, którego celem jest ułatwienie przekazywania dworców kolejowych gminom.

Przekazywanie dworców samorządom jest zgodne z obecną polityką PKP. W ostatnich latach właściciela zmieniło około 350 dworców. Część z nich – zwłaszcza tych mniejszych – trafiła do samorządów, natomiast te, które nie są używane w ręce prywatnych inwestorów. Poza tym, ustawa jest niezbędna dla ułatwienia finansowania tego procesu. Samorządów obecnie często nie stać na przejmowanie dużych obiektów – mówi Michał Wrzosek, rzecznik PKP SA – podaje „Gazeta Wyborcza”.