Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zgodnie z nim m.in. pracownicy zatrudnieni w regionalnych zarządach gospodarki wodnej (RZGW), dyrektorzy i wicedyrektorzy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą wynagradzani tak jak pracownicy urzędów państwowych.