Ministerstwo finansów opublikowało nową ustawę o finansach publicznych oraz ustawę wprowadzającą. Zawarte w niej zmiany obejmą organizację sektora finansów publicznych, jak również system budżetowania, zadłużania państw i poprawę kontroli środków publicznych. W pewnej mierze są to przepisy proponowane jeszcze przez poprzedni rząd, mimo, że obecny minister finansów twierdzi, że przedstawiony projekt ustawy w 80 % różni się od projektu przygotowanego przez byłą minister finansów Zytę Gilowską.

Zdaniem ministra Jacka Rostowskiego – nowe elementy w ustawie o finansach publicznych to wprowadzenie: zasad budżetowania zadaniowego, zwłaszcza w budżecie państwa, planowania wieloletniego, nowego systemu budżetowania środków unijnych oraz wzmocnienie progów ostrożnościowych. Ponadto w wyniku obniżenia progów – pierwszy będzie wynosił 47 % relacji długu publicznego do PKB – możliwe są oszczędności rzędu 0,5 mld zł rocznie.

Eksperci twierdzą, nowa ustawa wiąże się z reformą budżetową, a nie reformą finansów publicznych. Przychylni są jednak wprowadzeniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) oraz wieloletniej prognozy finansowej (w sektorze samorządowym). Są to elementy budżetu zadaniowego, który ma zostać wdrożony w 2013 roku. Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska mówi, że budżet zadaniowy będzie wprowadzany etapami i do 2013 roku będzie umieszczany w uzasadnieniu do ustawy budżetowej. Dzięki zaproponowanym zmianom w układzie zadaniowym będą prezentowane programy wieloletnie i inwestycyjne – podała „Gazeta Prawna”.