Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje z zakresu ochrony danych osobowych oraz otrzymać publikacje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z cyklu „ABC ochrony danych osobowych”. Zostaną wyświetlone filmy o ochronie danych osobowych oraz przeprowadzone wykłady na temat praktycznych aspektów ochrony danych osobowych, a także zagrożeń, jakie między nami niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość. W tym dniu Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych stanie się miejscem ciekawych spotkań oraz wymiany doświadczeń związanych z ochroną prywatności każdego obywatela.

W programie zostały przewidziane również konkursy wiedzy oraz dodatkowe atrakcje dla dzieci. W przypadku grup zorganizowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pod nr (022) 8607312 do dnia 25 stycznia 2008 r. do godz. 15.00 W okresie zmian spowodowanych znoszeniem barier oraz rosnących współzależności między państwami, upowszechnienie wiedzy o prawach i ochronie prywatności oraz wzrost świadomości każdego obywatela Unii Europejskiej w tym zakresie, wydaje się sprawą priorytetową.