W pierwszej części spotkania eksperci dyskutowali nad postawionym pytaniem: Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – partner czy przeciwnik? Problem rozpatrywano na przykładzie związanym z tzw. ustawą śmieciową, co okazało się mocno uderzyć w potrzeby słuchaczy. 

 

Grzegorz Czaban poruszył swoim panelu najbardziej palący problem, który powstał po zmianie przepisów dotyczący grup kapitałowych wykonawców. Osobny punkt programu stanowiła aukcja elektroniczna, z której problematyką zmierzył się z kolei Łukasz Czaban przybliżając szereg walorów zastosowania tej formy negocjacji z Wykonawcami. Tematy naturalnie wywołały lawinę pytań i wątpliwości wśród uczestników, z czym wyśmienicie poradzili sobie eksperci zarówno w trakcie swoich prezentacji jak i w odrębnym panelu poświęconym właśnie udzielaniem odpowiedzi przez wszystkich zaproszonych ekspertów. 

 

Bezpieczeństwo, jakie budowane jest poprzez posiadanie wiedzy i jej właściwe używanie jest szczególnie poszukiwane w grupie osób, które odpowiadają za publiczne zakupy. Dlatego emocjonującym przerywnikiem dyskusji o zamówieniach publicznych był występ popularnego aktora, Roberta Moskwy, który obok witania gości i prowadzenia całego wydarzenia zaprezentował wspieraną przez siebie inicjatywę „Strefa Bezpieczeństwa”.

 

VIII Dzień Otwarty Zamówień Publicznych za nami. Tymczasem APEXnet planuje już zorganizowanie kolejnego największego w Polsce bezpłatnego spotkania z tego obszaru, które poza oczywistymi walorami spotkań w tak dużym gronie specjalistów niesie ogromną wartość merytoryczną i praktyczną dla wszystkich uczestniczących, których z roku na rok przybywa.