Nurtują Cię pytania :

Jak usprawnić obieg dokumentów w Urzędzie?
Jak zwiększyć dostępność Urzędu dla Obywatela?
Jak usprawnić obsługę klienta administracji publicznej?
Jakie narzędzia zastosować?

Aby uzyskać odpowiedzi na powyższe pytania zarezerwuj swój czas 25 września i bądź z nami w Warszawie na konferencji:

E-administracja w Polsce – fakt czy mit?

Na konferencję w szczególności zapraszamy przedstawicieli:

 • Urzędów Gmin,
 • Urzędów Miast,
 • Urzędów Powiatów,
 • Urzędów Marszałkowskich,
 • Urzędów Wojewódzkich,
 • Ministerstw,
 • instytucji rządowych,
 • Uczelni Wyższych
 • Sądów

oraz innych instytucji publicznych, w tym:

 • Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Prezydentów Miast, Marszałków,
 • Dyrektorów Generalnych, Sekretarzy
 • Dyrektorów/Naczelników/Kierowników/Koordynatorów związanych z zarządzaniem dokumentacją, usprawnianiem procesów w instytucji,osoby zajmujące się wizerunkiem instytucji, usprawnianiem dostępu obywateli do informacji urzędowych,głównych specjalistów/starszych specjalistów/specjalistów sprawujących pieczę nad dokumentacją (kadry, administracja, księgowość, itp.).

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY dla ww. osób

Dołącz do nas już dziś!

To niezwykła okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę w następujących tematach:

Usprawnienie obiegu dokumentów

 • zarządzanie dokumentacją
 • e- faktura w sektorze publicznym
 • masowe wydruki
 • podpis elektroniczny
 • digitalizacja dokumentów
 • systemy rozpoznawania tekstu w dokumencie i obrazie OCR/OMR
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 • workflow – automatyzacja procesów biznesowych

Usprawniona komunikacja między pracownikami Urzędu

 • portale korporacyjne
 • usługi telekomunikacyjne,
 • telefonia VOIP
 • E-mail, Internet, poczta głosowa
 • telekonferencje

Ułatwiony dostęp Obywatela do informacji

 • profesjonalna strona internetowa
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • zintegrowana komunikacja
 • wirtualni doradcy na stronach internetowych
 • infokioski

Bezpieczeństwo
systemy archiwizacji i backupu
ochrona dokumentów
ochrona danych osobowych

Rejestracja:
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/e-administracja-w-polsce-mit-czy-fakt/rejestracja-209.htm

Zachęcamy również do odwiedzenia strony wydarzenia:
http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/e-administracja-w-polsce-mit-czy-fakt.htm