Projekt zmiany ustawy wprowadzi m.in. nowy rodzaj podpisu elektronicznego, tzw. zaawansowany. Będzie on pośrednim rozwiązaniem pomiędzy bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, który wymaga uzyskania certyfikatu i jest równoznaczny z podpisem odręcznym, a zwykłym podpisem elektronicznym, który służy tylko potwierdzeniu tożsamości.

Molak zapowiedział też, że z czasem wprowadzony zostanie jeszcze jeden podpis, który będzie służyć autoryzacji kontaktów administracyjnych między obywatelem a urzędem.