Z danych zaprezentowanych przez MSWiA podczas konferencji podsumowującej działania w ramach „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013”, która odbyła się 30 listopada br. w Warszawie wynika, że na stronach internetowych urzędów najczęściej poszukiwanymi informacjami są: informacje podatkowe 49% badanych, dotyczące pracy 43% (np. informacje o zasiłkach dla bezrobotnych, rejestracja w urzędzie pracy, szkolenia), sprawy osobowe 41% (np. dowód osobisty, paszport, meldunek, akty stanu cywilnego), działalność gospodarcza 33% (zakładanie firmy, zezwolenia, koncesje), sprawy motoryzacyjne 25% (np. prawo jazdy, rejestracje).

Za pomocą strony internetowej można m.in. pobierać formularze (z tego korzystało 86% badanych), wyrażać opinie w sprawach urzędowych (47%), śledzić na jakim etapie jest załatwiana sprawa (22%).

Podczas konferencji przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego omówił dane dotyczące m.in. dostępu do Internetu i rozwoju usług internetowych w Polsce za 2009 r. Z usług administracji publicznej za pomocą sieci internetowej najczęściej korzystają duże przedsiębiorstwa. W 2009 roku aż 99% z nich kontaktowało się z urzędem w taki właśnie sposób. Przedsiębiorstwa korzystające z usług elektronicznej administracji publicznej w ubiegłym roku najczęściej kontaktowały się z urzędem, w celu: odsyłania wypełnionych formularzy (blisko 90%), otrzymywania formularzy (80%), pozyskiwania informacji (77%), składania ofert w elektronicznym systemie zamówień publicznych (niespełna 14%).