Warsztaty odbędą się 28 sierpnia 2008 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, przy ulicy Trębackiej 4, w sali 31 o godz. 11:00.

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną wyniki badań, przeprowadzonych
w marcu i kwietniu br. przez zespół Instytutu. Badania obejmowały m.in. ustalenie zagrożeń korupcyjnych, kosztów korupcji i stosowanych mechanizmów zabezpieczeń przed zagrożeniami korupcyjnymi. Spotkanie będzie okazją do przedyskutowania kompletności i zasadności identyfikowanych zagrożeń korupcyjnych, przedstawienia strategii antykorupcyjnych stosowanych przez firmy oraz wypracowania działań, które mogą ograniczyć korupcję, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Warsztaty to część projektu ukierunkowanego nie tylko na pomoc przedsiębiorcom ale również organizacjom pozarządowym i samorządom, które stykają się z zagrożeniami korupcyjnymi
i które aktywnie chcą te zagrożenia ograniczyć. Wyniki projektu, zwłaszcza badanie zjawisk korupcyjnych, będą stanowiły przydatne narzędzie dla uczestników w programowaniu działań obniżających zagrożenie sytuacjami korupcyjnymi, usprawnianiu procesu zarządzania ryzykiem korupcji ipodnoszeniu efektywności działalności władz publicznych. Promowanie właściwych metod zarządzania
i najlepszych praktyk w zakresie ograniczania korupcji pozwoli na zbudowanie pozycji władz samorządowych i organizacji pozarządowych jako instytucji aktywnie zwalczających to zjawisko
i działających wspólnie z przedsiębiorcami przy ograniczaniu kosztów przekupstwa.

Warsztaty są jednym z elementów projektu: „Polscy przedsiębiorcy przeciw korupcji. Mechanizmy antykorupcyjne w praktyce przedsiębiorstw”, współfinansowanego przez UE (nr umowy 9893/JFK/PPt-DG/2007-TF2005/017-488.05.01.03/ak/01).