Będzie on czuwał nad przestrzeganiem przepisów ustawy. W jednostkach samorządu terytorialnego kontrolowane będzie działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych. Taka sama kontrola dotyczyć będzie tworzonych lub prowadzonych przez samorząd osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych. Aby zostać e-kontrolerem, trzeba odbyć szkolenie początkowe, następnie zdać egzamin i uzyskać świadectwo kwalifikacji.