W myśl nowelizacji urzędem czy jednym z jego departamentów nie będzie już mogła kierować osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków dyrektora lub kierownika. Zakończy to powszechną obecnie praktykę omijania procedury konkursowej na wysokie stanowiska urzędnicze.

Osoby, które w 2006 r., w momencie wejścia w życie poprzedniej nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, piastowały stanowiska na zasadzie pełnienia obowiązków, zostały automatycznie, bez weryfikacji umiejętności i egzaminów, zapisane do Państwowego Zasobu Kadrowego. Po wejściu w życie teraz przygotowywanych przepisów wszyscy dyrektorzy generalni urzędów będą musieli zorganizować konkursy na te stanowiska, podczas których urzędnicy będą musieli zweryfikować swoje kwalifikacje.

Likwidacji ulegną limity zatrudnienia w urzędach, które często blokowały ich rozwój. Gdy limit został wyczerpany, by zatrudnić choć jedną osobę więcej, trzeba było występować o zwiększenie dotacji uwzględniające wynagrodzenie takiego urzędnika.

W myśl nowej ustawy o pracownikach samorządowych, którą 24 października przyjął Sejm, a która ma wejść w życie 1 stycznia 2009 r., wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast sami będą wyznaczali kryteria oceny zatrudnionych u nich urzędników. Nowela przewiduje bowiem jedynie ogólne kryteria tej oceny. Szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur i kryteriów, jakie będą brane pod uwagę przy ocenie konkretnego stanowiska, będą zawarte w regulaminach wewnętrznych urzędów.