Odpowiedź: Przedłużenie umowy o pracę na czas określony jest traktowane zgodnie z art. 25 (1) KP jako zawarcie kolejnej umowy o pracę. Skoro w trakcie trwania zawartej z pracownikiem samorządowym umowy o pracę na czas określony weszła z dniem 1.1.2009 r. nowa ustawa o pracownikach samorządowych, wówczas przedłużenie zawartej umowy jest traktowane jako zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony, do której należy stosować przepisy nowej ustawy.