Z elektronicznych szkoleń najintensywniej korzystają jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, tam zarejestrowało się już ponad 400 osób.

 

Powyższe szkolenia są szybką i skuteczna metodą zdobywania wiedzy dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej. Najistotniejszą korzyścią płynącą z udziału w szkoleniach e-learningowych z zakresu służby przygotowawczej jest bezpłatne uczestnictwo.

 

Rozwiązanie, które zostało zastosowane w projekcie pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze bez naruszenia korzyści płynących z nauki. Jedną z zalet szkoleń e-learningowych jest możliwość samodzielnego doboru ram czasowych, w których będzie realizowana nauka. Dodatkowym atutem tej formy kształcenia jest możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przez dowolną liczbę uczestników oraz indywidualizacja nauczania. Zastosowanie formy e-learningowej gwarantuje jednolitą formę przekazywania informacji a także możliwość śledzenia postępów nauczania zachowując jednocześnie atrakcyjną prezentację wiedzy oraz udogodnienie jakim jest łatwość jej aktualizacji. Dzięki umieszczeniu informacji w portalu oraz możliwości ich uaktualniania uczestnicy mają zawsze dostęp do wszystkich najświeższych informacji z jednego miejsca.

 

Portal jest ściśle dopasowany do potrzeb projektu, łączy w sobie wiele funkcji i możliwości ułatwiających dostęp do żądanych zasobów. Dzięki temu rozwiązaniu wzrasta skuteczność i efektywność pracy, ponieważ uczestnik ma zawsze szybszy dostęp m.in. do aktualnych informacji, aktualnej bazy dostępnych szkoleń oraz narzędzi komunikacyjnych.

 

Ukończenie kursu oraz zakończenie egzaminu sprawdzającego z wynikiem pozytywnym uprawnia kursanta do otrzymania certyfikatu potwierdzającego jego wiedzę.