Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym wyszedł z inicjatywą stworzenia projektu pad nazwą „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego”. Jego głównym celem jest identyfikacja oraz upowszechnienie najbardziej zaawansowanych praktyk, dotyczących wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rzecznictwa interesów społecznych na płaszczyźnie samorządowej, które dotyczyć będą prowadzenia wszelkiej działalności związanej z użyciem internetu jak i innych narzędzi elektronicznych.

Do najważniejszych działań związanych z realizacją owego projektu – oprócz rzetelnej promocji i stworzenia strony internetowej – mają należeć m.in.: spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządowymi, opracowanie ostatecznej wersji podręcznika pod tytułem „Innowacyjne narzędzia rzecznictwa interesów społecznych w samorządzie” a także organizacja warsztatów szkoleniowych dla samorządów i organizacji pozarządowych.

źródło: www.e-rzecznictwo.pl/Oprojekcie.aspx