Nowy dowód będzie wydawany bezpłatnie. Takie rozwiązania zaproponował rząd w przyjętych założeniach do projektu ustawy o dowodach osobistych. Elektroniczne dowody osobiste stanowią część projektu „Polska cyfrowa”, którego celem jest m.in. budowa sieci szerokopasmowego internetu oraz rozwój e-usług i e-administracji.

Zgodnie z nowymi propozycjami, dodatkowym elementem zabezpieczającym przed nieuprawnionym użytkowaniem dowodu osobistego będzie PIN, znany jedynie właścicielowi, zaszyfrowany w tzw. chipie. Postanowiono też, że prawo do dowodu osobistego będą mieli wszyscy polscy obywatele z chwilą urodzenia. Obecnie dowód mogą otrzymać dzieci, które ukończyły 13 lat. Nowe rozwiązanie umożliwi weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych, np. związanych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym.