harmonogramie prac zmierzających do przyjęcia euro rząd zdecydował m. in., że dopiero w 2009 roku deficyt finansów publicznych spadnie poniżej 3 proc. PKB. To znaczy, że dopiero wtedy Polska będzie spełniać wszystkie wymogi, od których zależy nasze wejście do strefy euro. Pozostałe warunki zapisane w tzw. traktacie z Maastricht już spełniliśmy, chodzi m.in. o poziom inflacji i wartość długu instytucji rządowych i samorządowych.

Przyjęcie euro, zdaniem wielu ekonomistów, między innymi z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, oznacza dla nas liczne korzyści.

Choć rząd przyjął wczoraj plan przybliżający nas do strefy euro, to jednak też widzi niebezpieczeństwo w zamianie złotego na unijną walutę.