Celem konferencji jest poinformowanie beneficjentów o kryteriach i zasadach wyboru projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 r. Projekty konkursu nr 2/2009 w ramach Działania 5.2 ukierunkowane zostały na poprawę obsługi obywatela oraz modernizację zarządzania w administracji samorządowej.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej MSWiA w Warszawie przy ul. Batorego 5, w godz. 11.00-15.00 (wejście przez biuro przepustek od ulicy Rakowieckiej).

W konferencji planowany jest udział ok. 200 osób w tym m.in.: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, związków lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkoleniowych, doradczych, szkół wyższych, organów założycielskich szkół wyższych, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Wszysy zainteresowani uczestnictwem w konferencji powinni przesłać formularz zgłoszeniowy do 8 czerwca br. na adres: pokl@mswia.gov.pl, wpisując w temat wiadomości „Konferencja”.

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji będzie przesłane przez organizatora konkursu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 czerwca 2009 roku drogą elektroniczną. Lista zakwalifikowanych uczestników ukaże się także na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Bliższe informacje oraz informacje dotyczące szczegółowego harmonogramu wdrażania konkursu dostępne na stronie internetowej www.mswia.gov.pl

Uwaga! W związku z ograniczoną liczbą miejsc o zakwalifikowaniu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy