Kandydatem w konkursie może być każda osoba, która na dzień złożenia zgłoszenia zajmuje się tematyką funduszy europejskich. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poszukuje osób, które przyczyniają się do powstania lub realizacji projektów służących mieszkańcom oraz poprawie warunków życia w regionie, wykorzystując przy tym dofinansowanie z funduszy.Warunkiem startu w konkursie jest, aby projekty „firmowane” przez kandydatów były dofinansowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 lub Narodowej Strategii Spójności. Kandydata do konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 3 osoby fizyczne lub 3 instytucje, ewentualnie organizacje za pośrednictwem swoich przedstawicieli albo pracowników.