Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości organizowane są przez DG ds. Przedsiębiorstw od 2006 r., aby wyłaniać i nagradzać osiągnięcia instytucji publicznych w promowaniu przedsiębiorczości i małych przedsiębiorstw na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Co roku w każdym z uczestniczących państw (tj. w państwach członkowskich UE i w Norwegii) do konkursu zgłasza się ponad 300 inicjatyw, które konkurują ze sobą na etapie krajowym. Ogólnoeuropejskie jury wysokiego szczebla wybiera najlepsze projekty, a wyniki konkursu ogłaszane są podczas uroczystej ceremonii, na którą zaproszeni są laureaci wszystkich edycji krajowych. Wcześniej projekt musi przejść przez eliminacje wojewódzkie.

Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach:
I. Promowanie ducha przedsiębiorczości
II. Rozwój umiejętności
III. Rozwój środowiska biznesowego
IV. Wspieranie internacjonalizacji biznesu
V. Nagroda za przedsiębiorczość odpowiedzialną i wspierającą włączenie społeczne.

Więcej na temat Europejskich Nagród Przedsiębiorczości>>