Europa socjalna to przede wszystkim miejsca pracy – powiedział Vladimír Špidla, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. Dodał on również: To zwłaszcza młodzi ludzie gwałtownie odczuli spowolnienie gospodarcze, musimy więc zadbać o to, by mogli znaleźć zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu studiów. Choć poziom bezrobocia na wielu obszarach wzrósł, w niektórych regionach nadal brakuje osób z pewnymi umiejętnościami. Zachęcamy młodych ludzi do poszerzania horyzontów i poszukiwania pracy w całej UE.

Podobnie jak w poprzednich latach Komisja Europejska podkreśla wagę odbywających się w całej Europie Dni Pracy, organizując ich brukselską edycję w swojej głównej siedzibie. Aby wziąć udział w tym wydarzeniu należy zarejestrować swoje CV, co umożliwia udział w bezpośrednich i natychmiastowych rozmowach o pracę. Konkretnym rezultatem zeszłorocznej edycji było zapełnienie tysiąca wolnych stanowisk. Wyjątkowym elementem Dni Pracy jest proponowana uczestnikom możliwość poddania się bezpłatnym testom oceniającym ich umiejętności i kompetencje.

Dni Pracy są także elementem realizacji strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia gdyż stanowią zachętę do mobilności zawodowej w całej Europie i wspomagają wzrost gospodarczy. Odbywają się one we wrześniu i w październiku, jednocześnie w całej Europie, a towarzyszy im ponad 500 imprez takich jak targi pracy, seminaria, wykłady, warsztaty i wydarzenia kulturalne. W Austrii, na obszarze całego kraju, odbędzie się siedem targów pracy adresowanych przede wszystkim do absolwentów uniwersytetów. Finlandia, obok pięciu innych imprez, zorganizuje 28 października szóste krajowe targi zatrudnienia dla studentów (pełny wykaz imprez w MEMO 09/431).

Celem poszczególnych imprez jest ukazanie korzyści płynących z mobilności zawodowej w UE oraz umożliwienie pracodawcom i osobom poszukującym pracy spotkania i rozmowy. Dni Pracy są elementem działalności EURES, służby zatrudnienia o zasięgu europejskim oraz sieci jej ponad 750 doradców.

Dodatkowe informacje:
Dni Pracy 2009 w Brukseli http://jobdays.eu