Na wszystkich ścianach bez przerwy wyświetlane są projekcje wyobrażające wodę. Przede wszystkim jednak w oczy rzucały się białe konstrukcje nawiązujące do żagli. Organizatorzy stoiska chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, że Polska jest jednym z największych producentów luksusowych jachtów.

Organizatorzy liczą, że pawilon odwiedzi ok. 500 tys. spośród 7 mln osób, które mają do 14 września odwiedzić Expo. W pierwszym dniu frekwencja wyniosła 2 tys. osób – pisze dziennik.