Minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła motto resortu – „Faster, fewer, better”. – „Faster” znaczy, że powinniśmy szybciej wydawać unijne środki. „Fewer” oznacza mniej procedur, a „better” znaczy, że powinniśmy nie tylko wydawać przyznane nam środki do ostatniego eurocenta, ale wykorzystywać je w sposób jak najbardziej efektywny, czyli przeznaczać je na projekty przynoszące rzeczywisty wzrost gospodarczy i rzeczywiste zmniejszanie różnic między regionami – tłumaczyła minister.

Elżbieta Bieńkowska poinformowała, że jednym z najważniejszych zadań ministerstwa jest maksymalne wykorzystanie środków w perspektywie finansowej 2004-2006. Minister rozwoju regionalnego przypomniała, że dotychczas zakontraktowano prawie 100 proc. środków, z czego wykorzystano 60 proc. – To dużo w porównaniu z innymi krajami – mówiła minister. – Nie mamy się czego wstydzić, ale z drugiej strony nie powinniśmy wpadać w zadowolenie – dodała. W ocenie minister Elżbiety Bieńkowskiej najpoważniej zagrożony utratą środków w przyszłym roku jest Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb. Pewien niepokój budzą także fundusze pozostałe do wykorzystania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport oraz pieniądze dostępne z Funduszu Spójności.

Odnosząc się do perspektywy finansowej 2007-2013 minister rozwoju regionalnego zapowiedziała, że resort dokładne przeanalizuje listę projektów kluczowych do programu Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie projekty zostaną zweryfikowane pod względem wypełniania celów strategicznych oraz przygotowania do realizacji. – Te projekty nie mogą być „zamrażarką” pieniędzy – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska. Zaznaczyła także, że zatwierdzenie największego w całej Unii Europejskiej programu powinno nastąpić niebawem.

Minister Elżbieta Bieńkowska poinformowała o wstrzymaniu podpisywania kontraktów wojewódzkich. Samorządy województw i Konwent Marszałków wielokrotnie wyrażały negatywną opinię na temat zaproponowanej treści kontraktów. – Postaram się w ciągu najbliższych dni doprowadzić do wypracowania takiej formuły kontraktu, która będzie z jednej strony zgodna z obowiązującym prawem, a z drugiej będzie do zaakceptowania przez samorządy województw – poinformowała minister.