Festiwal ma stać się forum dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami na co dzień zajmującymi się tworzeniem i realizacją strategii promocyjnych zmierzających do budowania mocnego, rozpoznawalnego wizerunku miast.

Projekt skierowany jest do samorządów, mediów, ekspertów i autorytetów w dziedzinie promocji miast, w tym przedstawicieli agencji reklamowych oraz do mieszkańców.

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Grupa Ströer w Polsce.

Patronat Honorowy nad Festiwalem objął Związek Miast Polskich. Swój udział w projekcie zapowiedział Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Prezes Zarządu Instytutu Marki Polskiej, Mirosław A. Boruc.

Festiwal Promocji Miast Polskich obejmuje dwa kluczowe elementy: Konkurs, podczas którego zostaną uhonorowane wyróżniające się projekty promocyjne realizowane przez samorządy w Polsce (w różnych kategoriach). Konkursowi towarzyszyć będą atrakcyjne dla miast nagrody i wyróżnienia. Istotną część Festiwalu stanowić będą wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z kraju oraz ekspertów z zakresu budowania marek miast z najbardziej znanych metropolii europejskich.

Festiwal Promocji Miast Polskich jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia wydarzenia, które stanie się znaczącym forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za kwestie kreowania wizerunku miast.

źródło: www.outdoordlamiast.pl