Konkurs Gmina Fair Play jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin , które w trosce o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
Celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

Podczas części oficjalnej rozdane zostały statuetki dla gmin w sześciu kategoriach m.in.  gmin wiejskich agro, gmin turystycznych, miasteczek czy dużych miast.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna podczas której widzowie mogli zobaczyć występy zespołu The Chance, znanego z jednego z programów rozrywkowych oraz gwiazdy wieczoru zespołu Kombii.
Następnie wszyscy goście zaproszeni zostali na uroczysty bankiet podczas którego również na żywo można było posłuchać zespołu The Chance.

Konkurs Gmina Fair Play trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. Dlatego więc gminy , które chciałyby wziąć udział w konkursie mogą już teraz podjąć odpowiednie działania aby  podczas przyszłorocznej gali miećszansę odebrać statuetkę Gmina Fair Play.