Produkt ten, kojarzony głównie z samorządami, przynosi również korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom, które realizują dla samorządów zadania inwestycyjne, świadczą na ich rzecz usługi lub zajmują się sprzedażą i dostawą towarów.

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorstwa z transakcji wykupu jest uzyskanie finansowania obrotowego przy znacznie uproszczonej, w stosunku do kredytu, procedurze oceny zdolności kredytowej. Dla firm z sektora MSP, dla których obrotowe finansowanie zewnętrzne jest często trudne do pozyskania, BGK proponuje produkt niewymagający wykazania się wysoką zdolnością kredytową – to zdolność kredytowa jednostki samorządu (dłużnika) ma w tym przypadku kluczowe znaczenie dla Banku.

w praktyce nie stosuje się zabezpieczeń rzeczowych na majątku przedsiębiorstwa, a w szczególnych przypadkach, przedsiębiorstwo nie musi ustanawiać żadnych zabezpieczeń. Kolejną korzyścią z przeprowadzenia transakcji jest przeniesienie z firmy na BGK ryzyka nieterminowej spłaty zobowiązania przez samorząd – środki przekazywane są firmie od razu, a wierzytelność przechodzi na Bank.

Istnieje możliwość ograniczenia liczby przetargów, które musi przeprowadzić samorząd, aby wykonać i sfinansować inwestycję. Jeżeli przedsiębiorstwo podpisze wcześniej promesę wykupu jej przyszłej wierzytelności przez BGK, jest w stanie zaoferować samorządowi, poza wykonaniem zlecenia, również środki na jego realizację. BGK proponuje w tym przypadku wykup wierzytelności na okres do 5 lat (dla dostaw towarów lub wykonania usług) oraz do 15 lat (dla przedsięwzięć inwestycyjnych).