Najpierw jednak przedsiębiorców czekają unijne procedury. Z pierwszych propozycji Ministerstwa Gospodarki wynika, że uda się uniknąć koszmaru z pierwszych miesięcy realizacji programów dla firm w latach 2004 – 2006. – Przewidujemy wsparcie przedsiębiorców już przy przygotowaniu wniosków. Będzie miało ono charakter doradztwa i pomocy, tak by ograniczyć liczbę odrzuconych projektów – wyjaśnia Patrycja Zeszutek z Departamentu Programu Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki.

Przedsiębiorca, który będzie chciał zrealizować innowacyjną inwestycję z unijnym wsparciem, będzie musiał przygotować tzw. fiszkę projektową – opis najważniejszych założeń przedsięwzięcia. Zweryfikuje go promotor projektu – ekspert wyszkolony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To właśnie ta instytucja będzie odpowiedzialna za części programu dostępne bezpośrednio dla firm.