Ustawa doprecyzowuje obowiązki firm, które w swojej działalności korzystają ze środowiska lub działają w oparciu o pozwolenia zintegrowane, np. zakłady chemiczne, huty, przedsiębiorstwa naftowe oraz wprowadza nadzór wojewody nad wykonywaniem tych przepisów. Nowe prawo wprowadza obowiązek informowania przez firmy wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjętych działaniach naprawczych oraz o ich zakończeniu.

Ustawa trafi teraz do prezydenta.