Firma ACC Training & Consulting Group prowadzi działalność szkoleniową od 2007 roku, jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych stosuje Kodeks Dobrych Praktyk PIFS, została również wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00335/2010.

Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do administracji rządowej i samorządowej. Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte (wewnętrzne) z następujących zagadnień:

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  • FINANSE PUBLICZNE
  • PRAWO PRACY
  • KOMPETENCJE OSOBISTE
  • PRAWO ADMINISTRACYJNE