ACC Training & Consulting Group

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte (wewnętrzne) z następujących zagadnień:

 

 • zamówienia publiczne
 • podatki (vat, pdof, pdop)
 • szkolenia biznesowe
 • prawo pracy
 • finanse i rachunkowość

 

Nasza oferta jest skierowana zarówno do kadry zarządzającej jak również niższego szczebla administracji państwowej, samorządowej, oraz firm prywatnych. Współpracujemy z wysokiej klasy wykładowcami i trenerami, którzy mogą poszczycić się wieloma publikacjami, oraz długoletnią praktyką szkoleniową. Wykłady są prowadzone w oparciu o prezentacje multimedialne, ćwiczenia, liczne przykłady z praktyki. Uczestnicy mają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji. Zaletą naszych szkoleń są zajęcia w małych grupach, elastyczne podejście wykładowców, umożliwiające prowadzenie dyskusji w trakcie zajęć, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Dbamy o to, aby proponowane przez nas programy szkoleń poruszały aktualne, a także kontrowersyjne zagadnienia. W tej kwestii jesteśmy otwarci na Państwa propozycje.

Szkolenia zamknięte (wewnętrzne) cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb klienta. Zamawiający szkolenie może przedstawić listę zagadnień, które chciałby aby zostały szczegółowo omówione przez trenera, a także wybrać miejsce szkolenia oraz dogodny termin. Zaletą szkoleń wewnętrznych jest znaczne ograniczenie kosztów.

Świadczymy również doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych:

Doradztwo dla zamawiających:

 • opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z formularzami ofertowymi i projektem umowy
 • opinie prawne
 • odpowiedzi na zapytania do specyfikacji
 • odpowiedzi na protesty
 • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
 • doradztwo w siedzibie zamawiającego (np. analiza złożonych ofert, audyt postępowań o udzielenie zamówienia)

Doradztwo dla wykonawców:

 • zapytania do specyfikacji
 • protesty i odwołania
 • doradztwo w siedzibie wykonawcy (np. pomoc w przygotowaniu oferty) lub zamawiającego (np. analiza ofert konkurencji pod kątem ich odrzucenia).